ALLMÄN INTRODUKTION

Denna policy är avsedd att beskriva hanteringen av denna webbplats som ägs av Fiat Group Automobiles SpA, i samband med behandlingen av personuppgifterna avseende användare/besökare till denna webbplats. I linje med den nuvarande italienska dataskyddslagstiftningen, åtar sig Fiat Group Automobiles SpA att garantera sekretessen och säkerheten för varje webbplatsnavigators personuppgifter, även när Internet nås från utlandet, i enlighet med kraven i Fiat-koncernens uppförandekod. Policyn ges även som en kort informationsförklaring, i den utsträckning någon annan information inte lämnas i enlighet med artikel 23 och 24 i Personuppgiftslagen (1998:204), som utfärdas enligt art. 10 och 11 i EU-direktiv 95/46/EG, för dem som interagerar med webbtjänster, i syfte att skydda personuppgifter som nås med dator. Detaljerad information om behandling, enligt tillämplig dataskyddslag ges vid behov på de sidor där tjänsterna erbjuds. Dessa redovisningsförklaringar syftar till att definiera databehandlingsgränser och förfaranden för varje tjänst så att kunden/besökaren fritt kan ge sitt samtycke och tillstånd till insamling av hans/hennes personuppgifter som ska användas. Observera att förklaringen inte kommer att ges till andra webbplatser som möjligen nås av användaren via länkar.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH PERSONUPPGIFTSOMBUD FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Den personuppgiftsansvarige är Fiat Group Automobiles SpA, med säte i Turin, Corso Agnelli 200, Italien och i förekommande fall Fiat Group Automobiles Sweden AB, med adress Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Sverige. Personuppgiftsbiträde för denna Tjänst är VD för Fiat Group Automobiles SpA.
De personuppgifter som du har uppgett kan behandlas av personuppgiftsombud personaerande externa sådanaredje partervarar för hanteringen av den begärda tjänsten och av de personuppgiftsträdennsarigadatabear.

TYP AV DATA SOM BEHANDLAS OCH SYFTE MED BEHANDLINGEN

Denna webbplats innehåller information och interaktivt innehåll. Under navigationen på webbplatsen, kan information om kunden, eller mer allmänt om webbplatsbesökaren, uppnås på följande sätt:

NAVIGATIONSUPPGIFTER
Under normal drift, samlar IT-system och programvaruprocedurerna som används för att driva den här webbplatsen in vissa personuppgifter, vilket underförstått överförs med hjälp av Internet-kommunikationsprotokoll. Denna information samlas inte in med syfte att identifiera individer, men kan på grund av sin natur, innebära att användare identifieras om de behandlas och integreras med data från tredje part. IP-adresser, typ av webbläsare, operativsystem, domännamn och hänvisande sidor till webbplatser eller avslutande sidor från webbplats, information om sidor som besökts av användare på webbplatsen, åtkomsttid, navigationslängd på varje sida, klickanalys och andra parametrar avseende operativsystemet och användarens IT-miljö, faller alla under denna uppgiftskategori. Dessa tekniska/IT-uppgifter samlas in och används aggregerat och anonymt endast för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och få statistik på webbplatsens användning. Dessa tekniska data samlas in och används aggregerat och anonymt, med det enda syftet att: 1. förbättra kvaliteten på tjänsten och optimera funktionaliteten på webbplatsen; 2 förstå användarnas beteende för att förbättra online-kommunikationen; 3. ge statistisk information om användningen av webbplatsen.

GEOGRAFISKA PLATSUPPGIFTER
Med föregående inhämtat samtycke från användaren, kan webbplatsen behandla geografiska platsuppgifter - på ett osammanhängande sätt - för att tillhandahålla de tjänster som användaren har begärt.

UPPGIFTER SOM KUNDEN/BESÖKAREN LÄMNAR UT FRIVILLIGT
Dessa fall involverar kunden/besökaren som lämnar personuppgifter på webbplatsen efter att ha läst detaljerad information för att få tillgång till personligt utvalda tjänster. "Opt-in" och "opt-out" policy: i samtliga fall tillhandahålls lämplig information och, där så krävs, lämnas samtycke till behandling av personuppgifter som erhållits före en viss tjänst som är aktiverad. Detta samtycke kan återkallas när som helst, varigenom möjligheten att använda den aktuella tjänsten går förlorad. Särskild information tillhandahålls gradvis eller visas på webbplatsens sidor som erbjuder specifika tjänster på begäran.

UPPGIFTER FRÅN MINDERÅRIGA
Fiat Group Automobiles S.p.A. tillåter inte minderåriga under 18 år att tillhandahålla personuppgifter.

DATABEHANDLINGSREGLER
Personuppgiftsbehandlingen utförs genom automatiserade metoder (dvs. med hjälp av elektroniska förfaranden) och/eller manuellt (dvs. på papper) under den tid som krävs för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlades in och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

TEKNIK
Cookies
Cookies (1) används inte för att överföra personuppgifter. Användning av sessionscookies (som inte är permanent lagrade på användarens dator och försvinner när webbläsaren är nedstängd) är strikt begränsad till att överföra besöksidentifierare som krävs för att möjliggöra en säker och effektiv navigering på webbplatsen. Sessionscookies används på denna webbplats för att undvika användning av andra tekniker som skulle kunna äventyra integriteten för användare som navigerar och tillåter inte insamling av personuppgifter. Denna webbplats använder även permanenta cookies, dvs cookies som lagras på datorns hårddisk tills de går ut eller avbryts av användarna/besökarna. Raderingen av cookies utesluter inte användningen av webbplatserna. Genom beständiga cookies känns användare/besökare automatiskt igen på webbplatsen (eller någon annan användare som använder samma dator) vid varje besök. Användaren/besökaren kan ställa in datorns webbläsare för att acceptera/avvisa alla cookies eller få ett meddelande varje gång en cookie föreslås, i syfte att besluta om att han accepterar den eller inte (2).

Javascript
Detta är en teknik som används som ett alternativ till direkt analys av webbserverloggfiler. Den består i att samla in och bearbeta navigationsdata med hjälp av dedikerad JavaScript-kod på HTML-sidor som bedöms intressanta.

EXTERNA TJÄNSTER
Sophus
Denna webbplats använder den externa webbanalystjänst som tillhandahålls av Sophus, som använder javascript-teknik för att göra det möjligt för webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen om hur användaren använder webbplatsen (inklusive hans/hennes IP-adress) skickas in och lagras på Sophus servrar (Storbritannien). Sophus kommer att använda denna information för att spåra och undersöka användningen av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer, och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen samt Internetanvändningen. SOPHUS kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar ovannämnda uppgifter på uppdrag av SOPHUS. SOPHUS kommer inte att associera din IP-adress med andra uppgifter som ägs av SOPHUS. Genom att använda denna webbplats, ger användaren sitt samtycke till behandlingen av hans/hennes personuppgifter av SOPHUS för ovan nämnda syften och förfaranden.

Google Analytics
Denna webbplats använder den externa webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Analytics, som använder javascript-teknik för att göra det möjligt för webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen om hur användaren använder webbplatsen (inklusive hans/hennes IP-adress) skickas in och lagras på Google Analytics servrar. Google Analytics kommer att använda denna information för att spåra och undersöka användningen av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer, och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen samt Internetanvändningen. Google Analytics kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar ovannämnda uppgifter på uppdrag av Google Analytics. Google Analytics kommer inte att associera din IP-adress med andra uppgifter som ägs av Google Analytics. Genom att använda denna webbplats, ger användaren sitt samtycke till behandlingen av hans/hennes personuppgifter av Google Analytics för ovan nämnda syften och förfaranden.

ANSLUTNING TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Det är möjligt att länka till andra webbplatser från denna webbplats; alternativet att göra detta anges tydligt för att informera användaren/besökaren att han/hon lämnar Fiat Group Automobiles S.p.A. webbplats. Användaren/besökaren bör notera att dessa webbplatser inte tillhör Fiat Group Automobiles S.p.A. eller är dess ansvar, eftersom de helt och hållet förvaltas av andra företag och/eller organisationer. Det är därför nödvändigt att användaren kontrollerar och accepterar deras personuppgiftspolicyer. Fiat Group Automobiles SpA frånsäger sig därmed allt ansvar för begäran och/eller överföring av personuppgifter till tredje part.

RÄTTIGHETER FÖR DEN REGISTRERADE

Den registrerade har rätt att, och gratis en gång per kalenderår, när som helst få besked ompersonuppgifter behandlas och att få reda på dess innehåll och ursprung, för att kontrollera deras riktighet eller begära integration, uppdatering eller korrigering (artikel 26 i Personuppgiftslagen). I enlighet med denna artikel har den registrerade rätt att begära en fullständig och aktuell förteckning över alla uppgiftsmottagare, för att begära annullering, anonymisering eller blockering av uppgifter som har behandlats på olagligt sätt och får motsätta sig fortsatt behandling. För att utöva denna rätt och vid eventuella problem eller ytterligare begäran om förtydligande i samband med det som ovan nämnts, skriv till:

Fiat Group Automobiles S.p.A.
Customer Experience & CRM
Data Protection Office
C.so Agnelli 200
10135 Turin.

POLICYÄNDRINGAR

Denna integritetspolicy styr metoderna för behandling av personuppgifter som lämnas av kunderna/besökarna under navigeringen på vår webbplats. Dessa metoder kan behöva ändras till följd av att nya lagar träder i kraft eller efter granskning och uppdatering av användartjänster. Som ett resultat av detta kan vår policy ändras med tiden, och vi ber därför kunder/besökare att regelbundet konsultera denna sida.

1) Cookies är information som skickas från en webbserver (dvs. webbplatsen) till användarens webbläsare. Webbläsaren sparar automatiskt information om datorn och skickar den till servern varje gång webbplatsen nås automatiskt.
2) Som standard är nästan alla webbläsare inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan alltid ändra standardkonfigurationen med webbläsare som till exempel Internet Explorer version 6.0 och stänga av cookies (dvs. blockera dem permanent), genom att i den specifika fliken ("Sekretess"), ställa in den högsta skyddsnivån (mycket hög), men vi informerar dig om att genom att inaktivera dessa funktioner, kan Tjänstens användning äventyras. I alla fall kan du också avbryta (eller ta bort) cookies från din dator, genom att välja fliken "Allmän" i "Internet-alternativ" i menyn Verktyg och klicka på knappen Ta bort cookies.

Turin, den 22 februari 2013