Svećice
Akumulator
Filteri
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Sijalice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Razvodni mehanizam
Kočnice
Kvačilo

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

spark-plugs_whatitis_image

Kod benzinskih motora, svećice pokreću fazu sagorevanja u motoru, stvarajući varnicu koja pali smešu vazduha i goriva. Dizel motori, sa druge strane, rade pomoću sistema samopaljenja: ubrizgano gorivo će se zapaliti kada smeša vazduha i goriva dostigne temperaturu samopaljenja. Grejači se koriste da pripreme odgovarajuće toplotne uslove kako bi se postiglo spontano sagorevanje smeše.

Mopar® svećice i grejači garantuju manju potrošnju goriva i manje emisije izduvnih gasova, zahvaljujući savršeno efikasnom sagorevanju - kao i bolje performanse, izuzetan komfor u vožnji i elastičnost motora.

Teško paljenje, neujednačen rad motora, gubitak napajanja i veća potrošnja goriva mogu da budu znaci potrebe da se provere svećice ili grejači. Potpuno funkcionalne svećice i grejači igraju važnu ulogu u optimizaciji performansi motora i efikasnosti katalizatora.

SvećiceOtkrijte

GrejačiOtkrijte

Da li znate?

Natural Power svećice: posebno rešenje za motore na tng / metan

Natural Power svećice: posebno rešenje za motore na tng / metan

Sagorevanje gasa se veoma razlikuje od sagorevanja benzina: smeša vazduha i gasa će se zapaliti manje spontano jer ona sadrži stabilniji hemijski sastav nego smeša vazduha i benzina. To znači da su potrebne svećice sa specifičnim osobinama: početak sagorevanja zahteva veću količinu energije iz varnice i veći napon paljenja. Odsustvo tečnih čestica benzina iz zapaljive smeše takođe generiše ekstremno visoke temperature sagorevanja, što može dovesti do brzog trošenja elektroda. Da bi se svećice učinile otpornijim na uticaje visokih temperatura i gasova, spoljašnje površine elektroda se oblažu specijalnim premazom nikla, a uzemljivač ima sloj platine za povećanu trajnost.

Da biste bili sigurni da Vaše vozilo ispunjava najstrože standarde i zahteve, odaberite Natural Power svećice koje distribuira Mopar®. Natural Power svećice su izrađene posebno za upotrebu u TNG i metan motorima.

Izgled svećice i potencijalni kvarovi motora

Izgled svećice i potencijalni kvarovi motora

Izgled vrha izolatora odražava ispravnost svećice i stanje motora. U normalnim uslovima, svećica bez posebnih anomalija ima svetlo braon izolator, sa mestimičnim tragovima naslaga; habanje elektrode je standardno (regularno), uz normalno redovno sagorevanje. Naslage pepela na elektrodama mogu da ukažu na loš kvalitet goriva, preveliku potrošnju ulja ili upotrebu motora u uslovima koji nisu optimalni.
Naslage mogu postati vrele tačke unutar komore za sagorevanje, što dovodi do predpaljenja.

Pouzdan start, čak i kada je hladno
 

Pouzdan start, čak i kada je hladno<br /> 

Pošto nije moguće samo putem kompresije vazduha dostići temperature potrebne za samopaljenje, potrebni su grejači kako bi pomogli startovanje dizel motora. Grejači se nalaze u glavi motora. Oni dopiru direktno do komore za sagorevanje, i kada se primeni startni napon, zagrevaju se do preko 1000°C u zavisnosti od vrste grejača. Kao rezultat toga, i vazduh u komori za sagorevanje se zagreva. Ovaj proces, koji prethodi pravom startovanju motora, poznat je i kao "predgrevanje". Pouzdano i ispravno funkcionisanje grejača pruža neprocenjivu pomoć prilikom svakog hladnog starta. Originalni grejači koje distribuira Mopar® obezbeđuju brže paljenje i ekološki prihvatljivo sagorevanje čak i na temperaturama ispod nule.

Saveti Jeep®-a

Svećica je komponenta koja je podložna redovnom habanju i trošenju: njen vek trajanja nije neograničen, čak i ako je proizvedena najmodernijim procesima, od najmodernijih materijala i upotrebom najmodernijih tehnologija. Svećice se stoga moraju redovno menjati u skladu sa uputstvima datim u Korisničkom Uputstvu.

Redovna zamena svećica igra važnu ulogu u optimizaciji performansi motora i efikasnosti katalizatora.

Preterana i dugotrajna upotreba istih svećica (usled propusta da servisirate svoje vozilo) može da izazove:

  • Akumuliranje naslaga koje uzrokuju anomalije prilikom sagorevanja (predpaljenje i moguće oštećenje klipa), kao i moguće spajanje elektroda;
  • Habanje elektrode sprečava stvaranje varnice tako da vozilo vremenom ne može da se startuje, uz rizik oštećenja katalizatora.

Kod servisiranja vozila sa pogonom na metan ili TNG, preporučujemo Natural Power svećice: napravljene od dragocenih metala, sposobne su da izdrže veće temperature i dizajnirane su specijalno za modele vozila Fiat Chrysler Grupe koja se napajaju gasom i metanom.

spark-plugs_advices_image

SAMODIJAGNOSTIKA

Specifični uslovi vožnje mogu da izazovu prljanje svećica koje dovodi do:

  • Teškoća u startovanju;
  • Problema da motor razvije maksimalnu snagu;
  • Nemogućnosti startovanja.

Posetite Servisnu mrežu Jeep-a kako biste proverili i zamenili svećice.