Sijalice
Akumulator
Filteri
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Kočnice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Razvodni mehanizam
Svećice
Kvačilo

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

Različiti sistemi osvetljenja zahtevaju različite vrste sijalice. U zavisnosti od vrste i dizajna osvetljenja u Vašem vozilu, možete koristiti sijalice sa užarenom niti, sijalice sa gasnim pražnjenjem (ksenonske sijalice) ili najnoviju generaciju LED sijalica.

bulbs_whatitis_image

Sijalice u vozilima su dizajnirane i izrađene prema UNECE standardima kako bi se omogućila laka zamena. Zamenom sijalica morate se postarati da će sistem osvetljenja u vašem vozilu nastaviti da zadovoljava zakonske zahteve.

UNECE standardi primenjuju se na sve vrste sijalica u vozilima za spoljno osvetljenje.

Fotometrijske vrednosti, a naročito svetlosni fluks, snaga, osvetljenost, temperatura boje i UV emisije su važni parametri koji se moraju poštovati prilikom projektovanja sijalica za vozilo. Za dobro osvetljenje i trajanje istog, kao i za Vašu bezbednost i bezbednost vozača koji dolaze iz suprotnog smera, uvek insistirajte na originalnim sijalicama koje distribuira Mopar®.

Za više informacija:
ECE R37 za halogena i minijatura
ECE R99 za sijalice

HALOGENE SIJALICEOtkrijte

DUGOTRAJNE HALOGENE SIJALICEOtkrijte

SIJALICE SA GASNIM PRAŽNJENJEMOtkrijte

LED sijaliceOtkrijte

Kompleti sijalica za vanredne situacijeOtkrijte

Da li znate?

Čak i sijalica ima svoj naziv

Čak i sijalica ima svoj naziv

Sijalice moraju da se zamene istim sijalicama potpuno istog tipa i snage. Ali kako da znate koji tip je odgovarajući?

Sijalice imaju tehnički naziv koji definiše njihov tip. On je po pravilu odštampan na samoj sijalici.
Svaki tip ima definisane karakteristike napona, snage, svetlosnog fluksa, trajanja i načina ugradnje.

Sijalice u vozilima su projektovane i izrađene prema UNECE standardima kako bi se omogućila laka zamena. Zamenom sijalica morate se postarati da će sistem osvetljenja u vašem vozilu nastaviti da zadovoljava zakonske zahteve. UNECE standardi primenjuju se na sve vrste sijalica u vozilima za spoljno osvetljenje. Svaki tip ima definisane karakteristike napona, snage, svetlosnog fluksa, trajanja i načina ugradnje.

Kondenzacija ili infiltracija?

Kondenzacija ili infiltracija?

U hladnim ili vlažnim klilmama, nakon pljuskova ili nakon što operete svoje vozilo, magla ili kondenzacija može da se formira unutar farova ili zadnjih svetala. To je prirodna pojava usled razlike u temperaturi i vlažnosti između unutrašnjosti i spoljašnjosti stakla. To ne ukazuje na kvar i ne ugrožava normalno funkcionisanje Vaših svetala. Magla brzo nestaje kada se svetla upale, počevši od centra difuzora i šireći se postepeno ka ivicama.

Sa druge strane, prisustvo velikih kapi vode unutar jedinice za osvetljenje pokazatelj je infiltracije. Ovaj problem treba da reši Ovlašćeni servisni centar.

Dnevna svetla

Dnevna svetla

Skoro decenija je prošlo od kada je upotreba farova postala obavezna čak i tokom dana. Danas se pokazuje da upotreba farova danju ubrzava vreme reagovanja i pomaže u sprečavanju nesreća sa smrtnim ishodom. Svetla Vam takođe pomažu da preciznije procenite rastojanje između Vašeg i drugog vozila i da lakše uočite razliku između parkiranih vozila i vozila u pokretu.

Od 7. februara 2011. godine, sva novohomologizovana vozila koja se prodaju u okviru Evropske zajednice moraju biti opremljena dnevnim svetlima.

Dnevna svetla (ili DRL) su prednja svetla čija funkcija nije samo da osvetle put već da vozilo učine vidljivim.

Saveti Jeep®-a

Kada rukujete halogenim sijalicama, nikada ne dodirujte stakleni deo. Ako staklo sijalice dođe u dodir sa vašim prstima, intenzitet emitovane svetlosti će biti smanjen pri čemu i trajanje sijalice može biti smanjeno.

Halogene sijalice sadrže gas pod pritiskom. Krhotine stakla se mogu rasprsnuti ako sijalica pukne. Uvek menjajte sijalice farova u paru kako biste obezbedili ujednačeno osvetljenje.

Pravilno funkcionisanje i orijentacija spoljnih svetala od suštinskog su značaja za bezbednu vožnju i poštovanje zakona. Zamena sijalice sa gasnim pražnjenjem može biti opasna zbog prisustva visokih napona.

Radi vaše sigurnosti i obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja, sijalice sa gasnim pražnjenjem bi uvek trebalo da zamenjuje stručno osoblje u Ovlašćenom Jeep servisnom centru.

bulbs_advices_image

SAMODIJAGNOSTIKA

Sijalice su potrošni proizvodi i moraju se zameniti na kraju svog veka trajanja.

Radni vek sijalice je najvažniji parametar u definisanju pouzdanosti. Sijalice su veoma osetljive na varijacije u naponu: promena od 1 % u primenjenom naponu izaziva suprotno variranje od 12-15% u veku trajanja. Efikasnost sijalica opada tokom vremena kada sijalično vlakno počne da se troši, počinje da isparava i formira naslage sa unutrašnje strane stakla. Prljavo staklo emituje manje svetlosti.

Sijalice sa gasnim pražnjenjem imaju korisni vek od oko 3,000 sati. Nakon 6 do 8 godina upotrebe, možda će morati da se zamene u paru.