Razvodni mehanizam
Akumulator
Filteri
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Sijalice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Kočnice
Svećice
Kvačilo

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

timing_whatitis_image

Termin razvodni sistem definiše skup mehaničkih komponenti (bregaste osovine, podizači ventila, klipnjača i klackalice ventila) koje omogućavaju otvaranje i zatvaranje usisnih i izduvnih ventila tako da vazduh, gorivo i izduvni gasovi mogu proći kroz njih u skladu sa dijagramom razvoja snage.

Kretanje bregaste osovine, obično ugrađene u glavu cilindra, se postiže vezom sa kolenastim vratilom (radilicom) preko gumenog zupčastog kaiša ili preko lanca.

Sistem zupčastog kaišaOtkrijte

Zupčasti kaišOtkrijte

SISTEM RAZVODNOG LANCAOtkrijte

LanacOtkrijte

Da li znate?

Razvodni komplet

Razvodni komplet

Rad pumpe rashladne tečnosti je usklađen sa razvodnim komponentama, jer je pokreće zupčasti kaiš. Pokretni delovi pumpe za vodu i njene ostale komponente, takođe trpe habanje tokom vremena. Zbog toga nije preporučljivo da se servisira razvodni sistem bez servisiranja pumpe za vodu. Prilikom servisiranja sistema razvoda, preporučuje se zamena svih povezanih komponenti istovremeno sa zamenom razvodnog kaiša (kao što su ležajevi zatezača, roleri i pumpa za vodu).

POMOĆNI KAIŠ

POMOĆNI KAIŠ

Rad pomoćnog kaiša je povezan sa zupčastim kaišem, i kontroliše alternator i kompresor sistema za klimatizaciju, a može kontrolisati i pumpu za vodu u slučaju da je ne kontroliše zupčasti kaiš direktno. Pomoćni kaiš treba redovno proveravati i menjati u skladu sa navedenim instrukcijama u Korisničkom Uputstvu. Ako se pomoćni kaiš prekine, sve gore navedene komponente prestaju da funkcionišu, a postoji i opasnost od pojave ostataka kaiša unutar remenice, što može izazvati ozbiljne probleme za ceo razvodni sistem.

Kaiš ili lanac?

Kaiš ili lanac?

Nemaju sva vozila zupčasti kaiš. Neki modeli imaju razvodni lanac koji zahteva potpuno različite procedure servisiranja i održavanja: lanac ne treba menjati onoliko često koliko sisteme sa kaišem.

Saveti Jeep®-a

Zupčasti kaiš oslanja se na nekoliko fiksnih ili pokretnih ležajeva, kao i na zupčastu remenicu pumpe za vodu: kontinuirano radi i prolazi teška mehanička naprezanja na veoma visokim temperaturama motornog prostora. Ako pukne, može izazvati veoma ozbiljnu, a ponekad i nepopravljivu štetu na motoru.

Od ključnog je značaja obratiti pažnju na kilometražu i vremenske rokove za zamenu zupčastog kaiša predviđene u Korisničkom Uputstvu za Vaš automobil. Tako se sa sigurnošću izbegava potencijalno iznenadno kidanje kaiša dok motor radi, što bi moglo da izazove ozbiljnu i značajnu štetu na motoru: iskrivljene ventile, savijene klipnjače, rupe u klipovima itd.

Održavanje sistema razvoda je vrlo delikatno i mora se uvek izvesti:

  • u rokovima propisanim u Korisničkom Uputstvu;
  • od strane visoko kvalifikovanih profesionalaca.

Prilikom zamene komponenata sistema razvoda tokom servisiranja, preporučuje se zamena svih povezanih komponenti u isto vreme kada i zupčastog kaiša, kao što su ležajevi zatezača, roleri i pumpa za vodu, koja je aktivna komponenta i radi zajedno sa komponentama sistema razvoda.

Za planirano servisiranje Vašeg vozila, tražite Mopar® razvodni komplet: kompletno rešenje koje sadrži zupčasti kaiš i sve srodne komponente, uključujući pumpu za vodu.

Razvodni komplet garantuje najpreciznije i najstručnije servisiranje. Specijalizovano osoblje servisne mreže Fiata će moći da Vam preporuči najbolje rešenje za popravku u skladu sa Vašim potrebama.

timing_advices_image