Kvačilo
Akumulator
Filteri
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Sijalice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Razvodni mehanizam
Svećice
Kočnice

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

Kvačilo je komponenta prenosa koja se nalazi između motora i menjača. Kada se aktivira, momentalno prekida prenos obrtaja motora prema menjaču, omogućavajući promenu stepena prenosa, kao i ubacivanje menjača u prazan hod.

Menjanje brzina je moguće zahvaljujući trenutnom odvajanju motora i menjača.

clutch_whatisit_image

Sistem kvačila čine tri osnovne komponente:

 • Potisni ležaj
 • Disk
 • Potisna ploča

Pritiskom na pedalu kvačila, potisni ležaj se pokreće unapred na glavnom vratilu menjača, sabija oprugu i oslobađa disk kvačila. Disk kvačila tada oslobađa vezu potisne ploče i zamajca, čime omogućava promenu stepena prenosa. Otpuštanjem pedale, opruga ponovo pritiska disk prema zamajcu, praveći čvrstu vezu sa glavnim vratilom menjača. Kao rezultat, automobil se kreće u zavisnosti od odabranog stepena prenosa.

Da li znate?

Zbogom sistemu duplog kvačila
 

Zbogom sistemu duplog kvačila<br/> 

U prošlosti, automobili nisu bili opremljeni sinhronizatorima: to je značilo da je bilo potrebno koristiti sistem duplog kvačila svaki put prilikom promene stepena prenosa. Sistem duplog kvačila je tehnika vožnje koji omogućava precizno menjanje stepena prenosa na automobilima koji nisu opremljeni sinhronizovanim menjačima. Sistem duplog kvačila je veoma prefinjena tehnika koja, kada se savršeno izvede, čak omogućava i promenu stepena prenosa bez pritiskanja pedale kvačila. Danas, vozila su opremljena sinhronizatorima, što znači da ovaj sistem više nije neophodan.

Jednostavniji polazak na uzbrdici

Jednostavniji polazak na uzbrdici

Hill Holder sistem čini polazak na uzbrdici jednostavnijim. Uređaj vam omogućava da vozilo bude par sekundi zaustavljeno na uzbrdici dok motor radi, bez potrebe da držite nogu na pedali kočnice ili da koristite ručnu kočnicu. Kada usporavate, kvačilo i pedala kočnice se moraju pritisnuti istovremeno. Kada vozilo stoji na uzbrdici sa aktiviranim sistemom Hill Holder, možete da pomerite nogu sa pedale kočnice, a sistem će ograničeno vreme (par sekundi) i dalje držati Vaše vozilo u stanju mirovanja. Da biste krenuli na uzbrdici, jednostavno počnite da ubrzavate i postepeno otpuštajte kvačilo; vozilo će ostati zakočeno par sekundi posle otpuštanja kočnice i neće krenuti unazad prilikom polaska, a Hill Holder sistem oslobađa kočnicu čim vozilo počne da se pokreće.

Dvostruko kvačilo: TCT

Dvostruko kvačilo: TCT

Razvijen i proizveden od strane Fiat Powertrain Technologies, TCT (Prenos sa dvostrukim kvačilom) je inovativni sistem automatskog prenosa sa dvostrukim suvim kvačilom. Ovaj sistem omogućava promenu stepena prenosa dok je prethodni još uvek angažovan. Prebacivanje se jednostavno postiže postepenom zamenom angažovanja između dva kvačila, čime se garantuje konstantan obrtni moment, a time i trakcija. Rezultat je udobna vožnja i sportski osećaj, superiorniji od onog koji nude konvencionalni automatski menjači, brže menjanje brzina, opcija odabira između ručnog ili automatskog režima, a sve bez značajnog gubitka snage tokom procesa prebacivanja. Što je još važnije, zahvaljujući uvođenju Start&Stop sistema, potrošnja goriva je smanjena za 10% u poređenju sa tradicionalnim hidrauličnim automatskim menjačem sa pretvaračem obrtnog momenta.

Saveti Jeep®-a

Zamena kvačila je složena operacija. Ovih nekoliko jednostavnih saveta pomoći će Vam da Vaše kvačilo održavate duže u dobrom stanju:

 • Kada vozilo miruje duži period vremena, poželjno je ne ostavljati menjač u brzini: mogli biste uzrokovati da disk kvačila dođe u nepravilan kontakt sa zamajcem, ili da se osloni na glavno vratilo menjača;
 • Ne menjajte brzinu ako je pedala gasa pritisnuta;
 • Ne držite pritisnutu pedalu kvačila dok je menjač u brzini, u situacijama kada vozilo stoji na semaforu ili dok se usporeno krećete u koloni vozila u gradskom saobraćaju;
 • Kada se vozilo kreće, ne držite nogu na pedali kvačila.

Pravilnim korišćenjem pedale kvačila, produžavate vek trajanja vašeg kvačila. Kada vršite zamenu, uvek se preporučuje da zamenite ceo komplet kvačila, uključujući mehanizam, disk i potisni ležaj. Mopar® kompleti kvačila dostupni su za sve Jeep modele na tržištu.

clutch_advices_image

SAMODIJAGNOSTIKA

Moguće je da će kvačilo početi da pokazuje znake kvara nakon pređenih 60.000-80.000 km, jer njegov stepen istrošenosti i habanja zavisi mnogo od stila vožnje.

Glavni znaci istrošenosti i habanja su sledeći:

 • Kvačilo se ne otpušta, a menjač nailazi na otpor prilikom odabira stepena prenosa;
 • Pedala kvačila je sve tvrđa, a njegova putanja sve duža;
 • Kvačilo proklizava: prilikom pokretanja ili pri maksimalnom obrtnom momentu, broj obrtaja motora se naglo povećava, ali se brzina ne povećava proporcionalno tome;
 • Kvačilo „trza“, a automobil "poskakuje";
 • Buka pri vožnji, kako pri malom broju obrtaja, tako i pri maksimalnom obrtnom momentu;
 • Jake vibracije i povećana buka mogu biti uzrokovani habanjem zamajca.

Zamajac često ne pokazuje vidljive znake habanja. Zamena zamajca zajedno sa kompletom kvačila je dobra navika, kako bi se izbeglo prevremeno ugrožavanje veka trajanja novog kvačila. Ovo pravilo posebno važi za vozila sa plivajućim zamajcem.