Kočnice
Akumulator
Filteri
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Sijalice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Razvodni mehanizam
Svećice
Kvačilo

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

Momentalna i precizna reakcija kočionog sistema je ključni preduslov za obezbeđivanje bezbednog zaustavljanja Vašeg vozila. Zato su redovna provera istrošenosti i habanja, kao i redovno servisiranje Vaših kočnica od suštinskog značaja za bezbednost kako vozača tako i putnika, ali i pešaka i ostalih učesnika u saobraćaju.

brakes_whaisit_image

Važno je obezbediti da osnovne komponente kočionog sistema uvek rade efikasno.
Nikad ne potcenjujte važnost provere:

 • Kočione pedale
 • Kočione pumpe, tj. glavnog kočinog cilindra
 • Cevi
 • Ulja za kočnice
 • Komponenata za zaustavljanje, odnosno:
  • Pločica i diskova za disk kočnice;
  • Papučica i doboša za doboš kočnice

Kočioni sistem igra ključnu ulogu u aktivnoj bezbednosti vozila. Termin aktivna bezbednost odnosi se na svu opremu i strukturne elemente na vozilu koji su angažovani na sprečavanju nezgoda, dok se pasivna bezbednost odnosi na svaki sistem ili instrumente koji se koriste kako bi se zaštitili putnici u vozilu tokom sudara sa drugim vozilom ili preprekom. Cilj karakteristika pasivne bezbednosti je da smanje negativne posledice nezgode kada do nje dođe.

Kočiona pedalaOtkrijte

Pumpa kočniceOtkrijte

Kočioni diskoviOtkrijte

Doboš kočniceOtkrijte

Fleksibilne kočione ceviOtkrijte

Ulje za kočniceOtkrijte

Da li znate?

Samo nekoliko metara može da napravi razliku

Samo nekoliko metara može da napravi razliku

Da biste zaustavili svoje vozilo, najpre morate odreagovati a potom zakočiti.

Zaustavni put, ili ukupna dužina zaustavljanja, je pređeni put od trenutka kada ste primetili opasnosti do trenutka zaustavljanja: ovo rastojanje uključuje ukupan prostor reagovanja i prostor kočenja. Naravno, brzina vožnje igra ključnu ulogu: što je brzina veća, veći je prostor koji prelazite tokom normalnog vremena reagovanja. Pored toga, još jedan element koji ima suštinski efekat na zaustavni put je stanje na površini puta: na mokroj površini, put kočenja se povećava do 25-30%. Na kraju, uvek moramo razmotriti efikasnost našeg kočionog sistema: ako sistem ne radi u savršenom stanju, veći su rizici u svim okolnostima.

MINIMALNA DEBLJINA: ne idite ispod!
 

MINIMALNA DEBLJINA: ne idite ispod!<br> 

Za svaki model automobila i njegov kočioni disk, proizvođači utvrđuju minimalnu debljinu ispod koje se komponenta mora zameniti. MinTh, odnosno minimalna debljina, je važan znak upozorenja i odštampan je na jednoj strani diska. Ako njegova debljina dostigne minimalni navedeni nivo, kočioni disk više neće moći da razvodi toplotu koju proizvodi trenje sa kočionim pločicama, te više neće moći da obezbeđuje kočenje sa istim zaustavnim putem kao kada sistem efikasno radi.

KLIKNITE… I IZMERITE
 

KLIKNITE… I IZMERITE<br/> 

Da biste zaustavili sopstveno telo pri brzini od 30 km/h potrebna je gotovo ista snaga kao kada biste podizali sopstvenu težinu tela, pomnožena sa dvadeset: čak ni najjači sportisti ne bi mogli da ublaže sličnu količinu energije. Ali Vaš sigurnosni pojas može!

Kada je pričvršćen, Vaš sigurnosni pojas 10 puta povećava Vašu mogućnost preživljavanja u slučaju nezgode.

Saveti Jeep®-a

Da biste obezbedili savršeno efikasne kočnice i bezbedne uslove vožnje, preporučuje Vam se da redovno proveravate istrošenost i pohabanost Vaših pločica i diskova, da proveravate efikasnost čitavog kočionog sistema. Maksimalno iskoristite Vaše sezonske Preglede i putujte bezbrižno.

Period habanja kočnica može da varira, u zavisnosti od nekoliko faktora:

 • Vrste putovanja (gradska vožnja, međugradska vožnja, autoput);
 • Stila vožnje;
 • Težine vozila.

Da biste održali trajnost Vaših kočionih diskova, trebalo bi redovno da proveravate pločice. To je takođe važno jer, ako su pločice istrošene, postoji rizik da će disk biti izgreban, što će prouzrokovati nepopravljivu štetu.

Kada vozite nizbrdo, koristite kočenje motorom koliko je to moguće kako biste izbegli pregrevanje sistema.

Ukoliko je potrebno da zamenite zadnje kočione pločice, preporučuje se da takođe zamenite i prednje, kako biste obezbedili uvek optimalno kočenje.

Proverite efikasnost i nivo istrošenosti Vaših kočnica na svakih 15-20.000km ili najmanje jednom godišnje u Ovlašćenom servisnom centru i tražite samo Mopar® originalne rezervne delove: samo originalni rezervni delovi održavaju istu efikasnost kao i komponente na novom vozilu.

brakes_advice_image

Za sveobuhvatno servisiranje, Mopar® Vehicle Protection Vam nudi pre-paid sevisne pakete za planirana sevisiranja kao i zamenu delova koji se najviše habaju.
Servisni planovi Mopar® Vehicle Protection Vas štite od neočekivanih troškova održavanja i mogućih poskupljenja budući da svaki plan obuhvata fiksan popust za vreme trajanja plana za upotrebu originalnih rezervnih delova. Pre-paid servisni paketi biće dostupni do kraja 2015. godine.

SAMODIJAGNOSTIKA

Sistem kočenja se troši polako i postepeno.

Sa izuzetkom slučajnog oštećenja kočione cevi, može da dođe do naglog prekida u radu kočionog sistema. Veoma često, a da toga nismo svesni, navikavamo se na vožnju sa istrošenim kočnicama, prilagođavajući naš stil vožnje kako bismo kompenzovali oštećenja na kočionom sistemu.

Počinjemo da kočimo ranije ili vršimo veći pritisak na kočionu pedalu, ispravljajući bočno kretanje malim korekcijama na volanu, pa se tako navikavamo na vibracije i zviždanje.

Ako Vaše vozilo nema indikator habanja, obratite pažnju na sledeće važne znake habanja:

 • Buka;
 • Vibracije kočione pedale prilikom dužeg kočenja
 • Povećanje zaustavnog puta
 • Vozilo vuče na levo ili na desno tokom kočenja
 • Kočiona pedala se pomera kada je rasterećena

Nemojte čekati da se nađete u opasnoj situaciji: čim primetite prve simptome, posetite Ovlašćeni servisni centar gde će Vam biti garantovana upotreba originalnih rezervnih delova koji su projektovani specijalno za Vaš automobil.