Filteri
Akumulator
Kočnice
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Sijalice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Razvodni mehanizam
Svećice
Kvačilo

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

filters_whatitis_image

U zavisnosti od primene, filteri obezbeđuju razne vrste zaštite i pogodnosti za putnike, samo vozilo i životnu okolinu.

 • Filter putničkog prostora (filter kabine, polen filter): Prečišćava vazduh koji ulazi u automobil kroz dovode sistema grejanja i klimatizacije. Pruža aktivnu zaštitu od polena, čestica i drugih zagađivača.
 • Filter za vazduh: Štiti motor automobila od prašine iz vazduha sprečavajući kontaminaciju procesa sagorevanja.
 • Filter za ulje: Čisti motorno ulje u neprekidnom ciklusu, hvata sve nečistoće proizvedene trošenjem pokretnih delova kao i čvrste čestice i ostatke sagorevanja.
 • Filter za dizel gorivo: Hvata čvrste ili tečne nečistoće u gorivu u cilju poboljšanja njegovog kvaliteta i optimalnog rada motora.

FILTERI PUTNIČKOG PROSTORAOtkrijte

FILTERI PUTNIČKOG PROSTORA ZA ČESTICEOtkrijte

KOMBINOVANI FILTERI PUTNIČKOG PROSTORA ZA ČESTICE SA AKTIVNIM UGLJEMOtkrijte

FILTERI ZA VAZDUHOtkrijte

FILTERI ZA ULJEOtkrijte

Filter za dizel gorivoOtkrijte

Da li znate?

Efekat tunela
 

Efekat tunela<br /> 

Posebno u velikim urbanim sredinama izduvni gasovi iz duge kolone vozila formiraju nevidljivi "tunel" zagađujućih materija oko njih. Čađ, prašina, izduvni gasovi i neprijatni mirisi se bukvalno usisavaju u kabinu vozila koja čekaju gde imaju tendenciju da se nakupljaju.

Bez zaštite koju pružaju najkvalitetniji prečišćivači vazduha putničke kabine koje distribuira Mopar® koncentracija izduvnih gasova unutar Vašeg vozila može dostići nivo čak šest puta veći od nivoa koji se mogu izmeriti pored puta van Vašeg vozila.

Jednostavna pravila za ekološku vožnju

Jednostavna pravila za ekološku vožnju

U kombinaciji sa pravilnim održavanjem Vašeg vozila, sledeća jednostavna pravila Vam mogu pomoći da smanjite potrošnju goriva i do 25% za automobile koje pokreće benzin i 20% za dizel automobile i da smanjite prosečne emisije CO2 za oko 15 grama za svaki pređeni kilometar.

 • Putujte u višim stepenima prenosa i ubrzavajte nežno neprelazeći 3.000 do 3.500 obrtaja u minuti.
 • Održavajte pneumatike napumpane pod pravim pritiskom.
 • Držite umerenu brzinu.
 • Ugasite motor kada stanete.
 • Koristite kočenje motorom.
 • Umereno koristite sistem za klimatizaciju.
 • Redovno menjajte filter za vazduh.
 • Promenite ulje motora i filter za ulje u skladu sa predviđenim intervalima.

Preko 95% odvajanja vode
 

Preko 95% odvajanja vode<br/> 

Originalni dizel filteri koje distribuira Mopar® imaju sintetički filtracioni medijum koji može da zadrži preko 95% vodenih čestica prisutnih u dizel gorivu (u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima ISO TS 16332). Oni stoga smanjuju koroziju brizgaljki.

Zahvaljujući jedinstvenoj geometriji sa više od 2.000 koncentričnih slojeva specijalnih sintetičkih vlakana različite poroznosti i zahvaljujući karakteristikama polimera od kojih je filter napravljen originalni Mopar® filteri mogu koristiti princip koalescencije u cilju odvajanja vode iz goriva. Ponašanje vode u dizel gorivu je slično ponašanju ulja u vodi: male čestice teže da zajedno formiraju veće. Kada ove vodene čestice postanu dovoljno velike, one padaju na dno pod dejstvom gravitacije. Stoga se voda može sakupiti u rezervoar iz koga se kasnije može očistiti.

Saveti Jeep®-a

Zamenite filter za vazduh na vašem vozilu i filtere za ulje dizel goriva u skladu sa predviđenim intervalima, prema specifičnom predviđenom servisiranju za svaki model, da biste obezbedili efikasan rad motora i smanjili potrošnju goriva. Potražnja za filterima putničkog prostora postoji tokom cele godine, pored servisne zamene koja se vrši kako bi se dobili optimalni uslovi klimatizacije što je naročito korisno i preporučuje se leti. Problem polena je posebno ozbiljan tokom toplog vremena između proleća i jeseni; leti visoki nivoi ozona mogu izazvati neprijatne iritacije; zimi, čestica PM10 je prisutna u visokim koncentracijama i prozori imaju tendenciju da se zamagle.
Ne čekajte proleće! Vaš filter putničkog prostora pruža važnu zaštitu tokom cele godine tako da ima dosta dobrih razloga za njegovu zamenu bez obzira na godišnje doba.
Da biste poboljšali kvalitet vazuha u svom vozilu, preporučujemo zamenu Vašeg filtera putničkog prostora jednom godišnje.

filters_advices_image

Za sveobuhvatno servisiranje, Mopar® Vehicle Protection Vam nudi pre-paid sevisne pakete za planirana sevisiranja kao i zamenu delova koji se najviše habaju.
Servisni planovi Mopar® Vehicle Protection Vas štite od neočekivanih troškova održavanja i mogućih poskupljenja budući da svaki plan obuhvata fiksan popust za vreme trajanja plana za upotrebu originalnih rezervnih delova. Pre-paid servisni paketi biće dostupni do kraja 2015. godine.

SAMODIJAGNOSTIKA

Vašem filteru putničke kabine je potrebna provera i verovatno zamena ako:

 • se oseća neprijatan miris kada uključite grejanje ili sistem za klimatizaiju;
 • osećate manji dotok vazduha;
 • rashladni uređaj ili sistem za klimatizaciju nije u stanju da rashladi putničku kabinu;
 • su prozori uvek zamagljeni;
 • se prašina i prljavština brzo nakupljaju na komandnoj tabli.

Čuvajte se začepljenog filtera za ulje! Ako se Vaš filter za ulje zapuši nečistoćama, zaobilazni ventil se otvara i ulje više ne teče kroz filter. To znači da Vaš motor više nije zaštićen; kontaminirano ulje će biti upumpano svuda u motoru što će ubrzati trošenje njegovih pokretnih delova.

Da biste izbegli oštećenja na motoru koja su daleko skuplja od novog filtera, zapamtite da:

 • treba zameniti filter za ulje svaki put kada promenite ulje;
 • redovne kontrole i zamena ulja u navedenim intervalima produžavaju životni vek Vašeg motora.