Akumulator
Kočnice
Filteri
Brisači vetrobranskog stakla
Amortizeri i oslanjanje
Pneumatici
Sijalice
Spoljna svetla
Karoserija
Sistem za klimatizaciju
Hladnjak i sistem za hlađenje motora
Retrovizori
Razvodni mehanizam
Svećice
Kvačilo

ŠTA PREDSTAVLJAJU?

batteries_whatitis_image

Akumulator je baterija, rezervoar energije koji nam omogućava da startujemo motor i pokrenemo opremu ugrađenu u automobilu. Danas je akumulator jedan od glavnih elemenata koji određuje pravilan rad električnih komponenti u automobilu i elektronskih sistema.

Originalni akumulatori Mopar® su projektovani da ponude optimalnu električnu integraciju: efikasan i izbalansiran sistem osmišljen u skladu sa specifičnim karakteristikama Vašeg Jeep.

AkumulatoriOtkrijte

Start&Stop akumulatoriOtkrijte

Da li znate?

Ne prija im hladnoća

Ne prija im hladnoća

Kako se približavamo zimi i hladnijim temperaturama, slab akumulator sve slabije obezbeđuje dovoljno energije za startovanje hladnog motora.

Najbolja preventivna mera je vršenje pregleda akumulatora i ponovno punjenje sistema svake godine, kako bi se obezbedila puna efikasnost tokom zime. Svaki Jeep ovlašćeni servis može da proveri efikasnost Vašeg akumulatora upotrebom posebnih uređaja za ispitivanje koji mere unutrašnji otpor akumulatora, procenjujući kako status napunjenosti tako i preostali vek trajanja akumulatora i njegovu efikasnost.

Ako je potrebno da zamenite akumulator na vozilu opremljenom Start&Stop tehnologijom, preporučujemo da precizno sledite instrukcije iz Uputstva za optrebu.

Povećana energetska efikasnost

Povećana energetska efikasnost

Start&Stop akumulatori su izrađeni i sertifikovani da izdrže povećan broj startovanja vozila u poređenju sa standardnim akumulatorima.

Napajanje električnih uređaja kada je motor isključen zahteva učestalije punjenje u poređenju sa standardnim primenama i zahteva jaču električnu struju tokom ponovnog punjenja; da biste vratili ispravan status napunjenosti i brzo aktivirali Start&Stop, potreban je veći prihvat punjenja. Aktivni pozitivni i negativni materijali u originalnim Start&Stop akumulatorima optimizovani su da povećaju ukupan prihvat punjenja.

Inteligentni senzor akumulatora

Inteligentni senzor akumulatora

Vozila sa Start&Stop opremljena su IBS (Inteligentnim senzorom akumulatora) integrisanim u samom akumulatoru, koji procenjuje status napunjenosti i ispravnost akumulatora. Ova dva parametra upravljaju Start&Stop sistemom u smislu aktivacije i deaktivacije funkcije.

IBS ima internu mapu koja je povezana sa specifičnim Start&Stop akumulatorom koji je ugrađen kao originalna oprema: upotrebom drugačijeg akumulatora može doći do nepravilnih očitavanja i neispravne procene pomenutih parametara, a koji utiču na Start&Stop funkciju u elektronskom sistemu vozila.

Stoga se preporučuje da zamenite Start&Stop akumulatore upotrebom originalnih rezervnih delova sa istim tehničkim karakteristikama kao i prvobitni sistem.

Saveti Jeep®-a

Ako počnete da imate poteškoće sa startovanjem Vašeg vozila, možda će biti potrebno da zamenite akumulator jer akumulator koji je blizu kraja svog životnog ciklusa više nije u stanju da akumulira energiju koji proizvodi alternator.

Da biste produžili životni vek Vašeg akumulatora:

  • Pobrinite se da vrata i druge oblasti vozila povezane sa senzorom, koji pale servisna svetla, budu zatvoreni a krovna svetla isključena;
  • Ne ostavljajte električne uređaje, poput zvučnog sistema ili upozoravajućih svetala uključene kada motor ne radi, osim ako je to apsolutno neophodno, a u svakom slučaju samo za kratko vreme;
  • Redovno proveravajte nivo tečnosti u akumulatoru: korišćenje vozila kada je nivo previše nizak može nepopravljivo da ošteti akumulator. Ako je nivo tečnosti previše nizak, posetite Jeep ovlašćeni servis;
  • Proverite instalaciju za paljenje,tj. startovanje pre leta i zime kako biste izbegli greške koje izazivaju promene u sezonskim temperaturama: akumulator smanjuje svoje performanse tokom veoma hladnih i veoma toplih vremenskih perioda;
  • Na godišnjem nivou proveravajte Vaše vozilo u Jeep ovlašćenom servisu , kako biste obezbedili efikasnost Vašeg akumulatora.
batteries_advices_image

Predostrožnost!

Tečnost u akumulatoru je izuzetno otrovna i korozivna. Postarajte se da Vaš akumulator uvek menja tim stručnjaka u Ovlašćenom servisnom centru Jeep®-a, koji je u potpunosti osposobljen za odlaganje starih akumulatora i to čini potpuno u skladu sa očuvanjem životne sredine.

SAMODIJAGNOSTIKA

Pažnja!

Tečnost u akumulatoru je izuzetno otrovna i korozivna. Postarajte se da Vaš akumulator uvek menja tim stručnjaka u Jeep ovlašćenom servisu, koji je u potpunosti osposobljen za odlaganje starih akumulatora i to čini potpuno u skladu sa standardima očuvanja životne sredine.