Šta obuhvata garancija?

Kupovna cena Vašeg novog automobila obuhvata garanciju koja počinje od dana primopredaje i nema ograničenje kilometraže, i obuhvata:

  • 24 garancije na vozilo
  • 24 meseca garancije za boju
  • 7 godina garancije u slučaju perforacija nastalih usled korozije i 2 godine za sve druge panele

Posebni uslovi i izuzeci su dati u Garantnoj knjižici koju ćete naći u Vašem automobilu.

Koje rezervne delove, dodatnu opremu i popravke obuhvata garancija?

​Operacije koje zahtevaju plaćanje ili instaliranje dodatne opreme koje se obavljaju u predstavništvu Jeep® pokrivene su garancijom na 24 meseca bez ograničenja kilometraže (potrošni rezervni delovi nisu uključeni). Garancija obuhvata zamenu ili popravku datog rezervnog dela ili dodatne opreme i radnu snagu koja je potrebna za datu operaciju.
Vi ćete biti zamoljeni da pokažete priznanicu za prethodnu operaciju i dokaz o plaćanju rezervnih delova, dodatne opreme i popravki kako bi garancija bila primenljiva. Sa ovim dokumentima je moguće otići u bilo koje ovlašćeno predstavništvo u Evropi.

Da li se garancija može produžiti?

Možete produžiti garanciju koja pokriva glavne električne i mehaničke komponente Vašeg vozila na dodatne tri godine ako izaberete garancije Maximum Care ili Powertrain Care. 

Da li je konvencionalna garancija produžetak garancije vozila?

Ne, konvencionalna garancija pokriva kvarove na glavnim električnim i mehaničkim komponentama Vašeg automobila. Pogledajte ugovorne uslove za detaljne informacije.​

Zbog čega se preporučuju originalni rezervni delovi?

Zato što samo onaj ko je kreirao, dizajnirao i proizveo Vaš automobil ga zaista poznaje do detalja.
Originalni rezervni delovi su rezultat naše kontinuirane posvećenosti istraživanju i razvoju inovativnih tehnologija. Svaki deo se podvrgava strogim proverama tokom procesa dizajniranja i proizvodnje kako bi se obezbedila dugotrajna pouzdanost, udobnost, peformanse i bezbednost.

Gde mogu pronaći spisak dodatne opreme za svoj automobil?

Možete naći kompletan asortiman u odgovarajućem prostoru za dodatnu opremu koja je organizovana po modelu sa kodovima i cenama. Dati prostor je obezbeđen na internet stranici za svaki model.

Zašto se preporučuje originalna dodatna oprema?

​Zato što samo onaj ko je kreirao, dizajnirao i proizveo Vaš automobil ga zaista poznaje do detalja.
Originalna dodatna oprema se savršeno integriše sa svim mehaničkim i elektronskim delovima Vašeg automobila. Dodatna oprema se podvrgava strogim proverama tokom procesa dizajniranja i proizvodnje kako bi se obezbedila dugotrajna pouzdanost, udobnost, peformanse i bezbednost.

Izgubio sam šifru radio uređaja. Šta treba da uradim?

Odvezite svoj automobil u predstavništvo Jeep® i ponesite svoj lični identfikacioni dokument i dnevnik servisa kao dokaz vlasništva.
Iz predstavništva će od Fiat Chrysler Automobiles tražiti duplikat šifre radio uređaja za Vaš automobil.
Ova operacija će Vam biti naplaćena.

Koliko često treba da servisiram svoj automobil?

Učestalost servisiranja i pređene razdaljine su prikazane u Planu redovnog servisiranja u Uputstvu za upotrebu Vašeg automobila.​

Gde mogu odvesti svoj automobil na servisiranje?

Preporučuje se odlazak u ovlašćeno predstavništvo Fiata. Molimo Vas da sačuvate priznanicu ako ste Vaš automobil servisirali u neovlašćenoj radionici kako biste izbegli gubitak prava u skladu sa garancijom.

Da li mogu postaviti gume istih dimenzija ali različitog indeksa brzine na svoj automobil?

​Da, možete postaviti gume istih dimenzija ali različitog indeksa brzine na svoj automobil bez dobijanja odobrenja (na primer sa maksimuma Q160KM/H na maksimum R 170 KM/H). U drugim slučajevima morate tražiti odobrenje.

Kako mogu zatražiti odobrenje za promenu dimenzija guma?

​Da biste montirali gume čije se dimenzije razlikuju od dimenzija u Vašem Uputstvu za upotrebu, tražite u svom predstavništvu informacije o gumama koje se mogu montirati na Vaše vozilo koje obezbeđuje Sektor za odobrenje i dizajn guma u Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.

Koja je razlika između guma od 19” M+S (blato i sneg) i zimskih (termičkih) guma M+S?

M+S gume su prilagođene različitim vrstama podloga (blato i sneg) i zamenjuju lance za sneg u skladu sa saobraćajnim pravilima. Postoje gume M+S za sva četiri godišnja doba koje se mogu koristiti tokom cele godine i zimske (termičke) gume M+S koje su posebno dizajnirane za upotrebu zimi koje obezbeđuju bolje performanse na snegu i ledu.

Kako se koristi set Fix & Go?

U svom Uputstvu za upotrebu i prospektu u samom setu ćete naći uputstva za pravilnu upotrebu seta Fix & Go. Pažljivo pročitajte uputstva pre upotrebe.​

Kada imam pravo na uslužni automobil?

U slučaju kvara čija će popravka trajati duže od 4 sata, predstavništvo Jeep koje vrši popravku će Vam obezbediti besplatan uslužni automobil, bilo u vlasništvu predstavništva ili iznajmljen, ako auto predstavništva nije dostupan, za period do četiri dana. Vreme popravke će biti overeno od strane predstavništva Jeep® u skladu sa zvaničnim jedinstvenim rasporedom.
U slučaju sudara, predstavništvo Jeep koje vrši popravku će Vam obezbediti besplatan uslužni automobil za maksimalni period od 4 dana samo ako je Vaš automobil oštećen tako da se ne može samostalno kretati ili nije bezbedan za putnike: dati servis se vrši nakon šlepanja u predstavništvo Jeep.
Vi ste dužni da poštujete rokove i uslove kompanije za iznajmljivanje vozila ako koristite iznajmljeno vozilo.
Biće Vam naplaćeno opciono osiguranje, učešće u slučaju nesreće, obavezan depozit (uključujući korišćenje kreditne kartice) i gorivo.

Moj automobil se pokvario. Šta treba da uradim?

Pomoć korisničkog servisa je obezbeđena 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Ako Vam je potrebna pomoć u slučaju kvara pozovite jedinstveni broj za pomoć i izaberite opciju "Pomoć na putu". Ukoliko ste u inostranstvu, koristite alternativni broj naveden u Garantnoj knjižici.

Kako mogu pristupiti servisu za dobijanje zamenskog vozila?

Ako Vaš automobil nije više pokriven originalnom garancijom, proverite u ovlašćenom prdstavništvu da li je dostupan uslužni automobil FreeToGo (uz doplatu) * za vreme koje je potrebno za popravku Vašeg vozila.
* Dati servis je dostupan samo u predstavništvima/ovlašćenim radionicama koje učestvuju u inicijativi i poseduju predviđene licence.