Fordonsgaranti

2 ÅRS FORDONSGARANTI

Priset för din nya bil inkluderar en 2 års garanti som börjar från leveransdatumet och inte har några kilometergränser.

Garantin täcker fordonet mot fabrikationsfel, som åtgärdas gratis med originaldelar eller reparerade delar från Mopar®.

Åtgärderna under garantin utförs av din Jeep®-återförsäljare och omfattar:

  • Reparation eller byte av den felaktiga beståndsdelen.
  • Arbetskraften som behövs för bytet eller reparationen.
  • Tillförsel av det förbrukningsmaterial som behövs för att utföra reparationen under garantiperioden.

För fordonsgarantins hela giltighetsperiod, har du också tillgång till vägassistans.

car-warranty-image

2 ÅRS LACKGARANTI

Fordonet garanteras mot fabrikationsfel på lacken under en period på 24 månader från och med leveransdatumet.
Garantin innebär en hel eller delvis omlackering av fordonet till den omfattning som krävs och eliminering av det fastställda felet, enligt tillverkarens standardvillkor.

7 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Din bil täcks av garanti mot genomrostning.
Denna garanti täcker alla kostnader för reservdelar och arbetskraft som behövs för att reparera eller byta ut metallpaneler med genomrostning eller annan typ av korrosion.
Om genomrostning inträffar av en orsak som inte har med korrosion att göra, gäller inte denna garanti. Kosmetisk korrosion eller korrosion som till exempel uppstår på grund av stenskott eller repor, täcks inte av garantin.
Två tidsgränser gäller för denna garanti, med start från fordonets leveransdatum:

  • för externa karosspaneler (de som är lackerade och syns utanpå fordonet) gäller garantin i sju år, utan kilometerbegränsning;
  • för andra paneler är tidsgränsen 24 månader, utan kilometerbegränsning.

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI

Om bilen blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar garantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller enbart svensksålda bilar).

FÖRLÄNG DIN GARANTI OCH SPAR PENGAR

Med de tre lösningar som Mopar® Vehicle Protection, erbjuder, kan du förlänga garantin mot mekaniska och elektroniska fel på din bil, vilket gör att du spar pengar. Dessutom får du fortfarande fördelar som:
  • Reparationer som utförs av högkvalificerade och specialiserade tekniker.
  • Användning av originalreservdelar.
  • Serviceverkstäder och assistans i hela Europa.

Vägassistans

Tack vare vägassistansen kan du dra nytta av följande fördelar när som helst:

(*) Konsultera bilens garantihäfte för mer information om tjänstens leveransmetoder, villkor, begränsningar och undantag.

Service

SCHEMALAGD SERVICE

Alla fordon kräver regelbunden service.

Därför skapar Fiat Group servicescheman för varje fordonsmodell och version som tillverkas. Detta krävs för att skydda körförhållandena och effektiviteten.

Om man följer serviceschemats anvisningar, optimerar man fordonets prestanda och bränsleförbrukning och garanterar att lagar och bestämmelser om utsläpp och föroreningar uppfylls under hela fordonets livslängd. Dessutom innebär det att fordonet förblir i lämpligt skick för att kunna genomgå de lagenliga besiktningarna.

SERVICERÅD

Mopar® rekommenderar ett antal tjänster och kontroller beroende på din bils kilometersträcka.

För specifika råd om din bil, se din drift- och underhållshandbok.

SERVICE BASIC

Om din bil är fem år eller äldre och inte körs så många mil om året är en Jeep® Service Basic ett nytt bra servicealternativ.

Med en årlig Service Basic på märkesverkstad behåller du kvaliteten och säkerheten hos din bil. Välutbildade Jeep® tekniker går igenom din bil på alla viktiga punkter och gör en ordentlig provkörning. Dessutom ingår oljebyte, nytt oljefilter, påfyllning av spolarvätska, och inte minst en värdefull stämpel i serviceboken.

Priser:
Jeep® från 1 795 kr

istructions_image
För specifika råd om din bil, se din drift- och underhållshandbok.