Filter​
Batteri​
Bromssystem
Vindrutetorkare
Stötdämpare Och Fjädring​
Däck​
Glödlampor
Belysning
Kaross
Klimatanläggning​
Kylare Och Värmesystem​
Backspeglar​
Kamremssystem​​
Tändstift Och Glödstift​
Koppling

Beskrivning

filters_whatitis_image

Beroende på applikationen, ger filter olika typer av skydd och fördelar för passagerarna, fordonet och miljön.

 • Kupéfilter: detta filter rengör luften som kommer in i bilen genom ledningarna i värmesystemet eller klimatanläggningen. Det ger ett aktivt skydd mot pollen, partiklar och andra föroreningar.
 • Luftfilter: skyddar bilmotorn mot luftburet damm och förhindrar därmed kontaminering av förbränningsprocessen.
 • Oljefilter: det rengör motoroljan i en kontinuerlig cykel och fångar in alla orenheter som genereras vid slitage av de rörliga delarna samt solida partiklar och förbränningsrester.
 • Dieselfilter: fångar in solida eller flytande orenheter i bränslet för att förbättra dess kvalitet och garantera en optimal motorprestanda.

kupéfilterUpptäck

partikelfilter i passagerarutrymmetUpptäck

Kupéfilter med kombinerat partikelfilter med aktivt kol för passagerarutrymmetUpptäck

luftfilterUpptäck

OljefilterUpptäck

DieselfilterUpptäck

Visste du att

Tunneleffekten
 

Tunneleffekten<br /> 

Särskilt i storstadsregioner, bildar avgaser från långa fordonsköer en osynlig tunnel av föroreningar runt dem. Sot, damm, avgaser och obehaglig lukt sugs bokstavligt talat in i passagerarutrymmet i väntade bilar, där de tenderar att byggas upp.

Utan skyddet från högkvalitativa luftfilter till passagerarutrymmet som distribueras av Mopar®, kan koncentrationen avgaser i ditt fordon nå nivåer som är upp till sex gånger högre än dem som kan mätas vid vägen utanför ditt fordon.

Enkla regler för en mer ekologisk körning

Enkla regler för en mer ekologisk körning

I kombination med korrekt fordonsunderhåll, kan följande enkla regler hjälpa dig reducera bränsleförbrukningen med upp till 25% för bensindrivna bilar och 20% för dieseldrivna bilar samt minska de genomsnittliga CO2-utsläppen med omkring 15 gram för varje kilometer som har körts.

Vattenseparation över 95%
 

Vattenseparation över 95%<br /> 

Originaldieselfiltren som distribueras av Mopar® kännetecknar ett syntetiskt filtermedie som kan fånga upp över 95% av vattenpartiklarna som finns i dieselbränsle (i enlighet med den senaste internationella standarden, ISO TS 16332). Därför minimerar de insprutarens korrosion.

Tack vare den unika geometrin i över 2.000 koncentriska lager av speciella syntetfibrer med varierande porositet och tack vare egenskaperna hos polymeren som filtret består av, kan originalfiltren från Mopar® använda koalescensprincipen för att separera vattnet från bränslet. Vattnets beteende i dieselbränsle liknar oljans beteende i vatten: små partiklar tenderar att samlas för att bilda större partiklar. När dessa vattenpartiklar blir tillräckligt stora, faller de ner till botten på grund av gravitationskraften. Vattnet kan därför samlas upp i en tank som kan tömmas senare.

Tips från Jeep®

Byt ditt fordons luftfilter samt olje- och dieselfilter vid de specificerade intervallerna, enligt de specifika schemalagda serviceåtgärderna för varje modell, för att se till att din motor fungerar effektivt och för att minimera bränsleförbrukningen.
Efterfrågan på kupéfilter förekommer året runt, förutom byte vid servicetillfällen, och utförs för att få optimala klimatförhållanden. Det är särskilt användbart och rekommenderas under sommaren. Pollenproblemet är särskilt allvarligt i varmt väder mellan våren och hösten. Under sommaren, kan höga ozonnivåer leda till obehagliga irritationer; under vintern, finns partiklarna PM10 i höga koncentrationer och det brukar bildas imma på rutorna.
Vänta inte till våren! Ditt kupéfilter ger ett viktigt skydd året runt, så du har flera skäl till att byta ut det oavsett vilken årstid det är.
För en bättre luftkvalitet i fordonet, ska du låta byta ut ditt kupéfilter vid varje servicetillfälle, en gång om året eller i snitt var 15.000:e km.

filters_advices_image

Självdiagnos

Filtret i passagerarutrymmet behöver kontrolleras och antagligen bytas ut om:

 • man känner en obehaglig lukt när man sätter på värmen eller klimatanläggningen;
 • du känner att mindre luft kommer in;
 • luftkonditioneringen och klimatanläggningssystemet kan inte kyla passagerarutrymmet;
 • rutorna är kontinuerligt immiga;
 • damm och smuts ansamlas snabbt på instrumentpanelen.

Var uppmärksam på tillsatta oljefilter! Om ditt oljefilter blir tillsatt av orenheter, öppnas bypass-ventilen och oljan flödar inte längre genom filtret. Det innebär att din motor inte längre är skyddad. Kontaminerad olja pumpas runt motorn och påskyndar slitaget av dess rörliga delar.

För att undvika motorskada som är mycket dyrare än ett nytt filter, kom ihåg följande:

 • oljefiltret ska bytas ut varje gång du byter olja;
 • regelbundna kontroller och oljebyten vid de specificerade intervallerna förlänger din motors livslängd.