MOTOROLJA SELENIA

PETRONAS SELENIA SMÖRJMEDEL: DET DIN MOTOR BEHÖVER

Regelbundna kontroller av oljan, förlänger livslängden för din bilmotor. Det är mycket viktigt att välja rätt smörjmedel för att behålla en hög prestanda och en låg bränsleförbrukning, samtidigt som motorn skydda och optimeras.
Petronas Selenia-produkter är unika och originella, vilket bevisas i C.T.R.-certifikatet (Contractual Technical Reference) som utfärdats separat för varje produkt enligt tester som utförts direkt av Fiat Chrysler.
Contractual Technical Reference certifierar den specifika lämpligheten för varje Petronas Selenia-produkt som tillverkas av Fiat Chrysler Group.
För att garantera att du väljer produkter som har rekommenderats för ditt fordon, följ riktlinjerna i din bruksanvisning.

Överensstämmelse med servicescheman och användning av korrekta smörjmedel, vätskor och genuina reservdelar gör att ditt fordons pålitlighet och säkerhet förlängs under en lång tid.

PETRONAS SELENIA K POWER

PETRONAS SELENIA K POWER

Helsyntetiskt smörjmedel som utvecklats särskilt för amerikanska bensinmotorer. Dess särskilda sammansättning ger ett utmärkt skydd mot oxidering och en hög bränsleekonomi.
Två klasser finns tillgängliga - 5W-20 och 5W-30 - enligt tillverkarens begäran.

PETRONAS SELENIA MULTIPOWER C3

PETRONAS SELENIA MULTIPOWER C3

Syntetiskt smörjmedel med hög prestanda för dieselmotorer som kräver produkter som kan minimera askavlagringarna (sulfaterad aska, fosfor- och svavelaska).
Dess specifika sammansättning ökar partikelfiltrets effektivitet i dieselmotorer och förhindrar att filtret täpps till. Denna produkt överskrider Chryslers MS 11106 och ACEA C3 internationella specifikationer.

Båda produkterna överskrider Chryslers MS 6395 och ILSAC GF- 5 internationella specifikationer.

 • Utmärkt skydd mot höga temperaturer.
 • Mycket bra skydd mot slitage
 • Bättre skydd mot oxidering
 • Hög bränsleekonomi

API SN, ILSAC GF-5, MS 6395, FIAT 9.55535-CR1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE No. F042.F11

Syntetiskt smörjmedel med hög prestanda för bensin- och dieselmotorer som kräver produkter som kan minimera askavlagringarna (sulfaterad aska, fosfor- och svavelaska). Dess specifika sammansättning uppfyller kraven i BMW och Mercedes Benz specifikationer för nya generationens diesel- och bensinmotorer.

 • Den garanterar en maximal effektivitet hos partikelfiltret i dieselmotorer och förhindrar att filtret täpps till.
 • Det förlänger livslängden på katalysatorerna i bensinmotorer.
 • Egenskaper för bränsleekonomi
 • Skydd mot slitage

SAE 5W-30, ACEA C3, API SM/CF, BMW LL-04, MB-Approval 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, FIAT 9.55535-S3 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE No. F129.F11, MS-11106.

PARAFLU - KYLARENS SKYDDSVÄTSKA

PARAFLU: EN ITALIENSK SYNONYM FÖR KYLARSKYDDSVÄTSKA

Parafluär ett av Petronas Lubricants viktigaste märken och innehåller ett stort urval köldmedel som inte bara skyddar kylaren under vintern, utan som även sprider överskottsvärmen och skyddar kylkretsen som helhet.
Paraflu skyddsvätska uppfyller alla krav för att motorn ska kylas i ett perfekt kretslopp. Dess fullständiga pålitlighet har bevisats i tester som har utförts i samarbete med fordonstillverkare.
Petronas Lubricants rekommenderar Paraflu Up för att skydda kylaren i din Jeep.

PETRONAS PARAFLU UP

PETRONAS PARAFLU UP

Monoetylenglykolbaserad kylarskyddsvätska med O.A.T. (Organic Acid Technology), specifik för kylsystem som innehåller innovativa material, såsom lättmetaller (magnesium och aluminium).

 • Skydd −40° C +125° C.
 • Tillgänglig i koncentrerad form eller färdigblandad.

För ett korrekt underhåll av ditt fordons kylsystem, välj alltid Paraflu kylarvätskor, som distribueras av Petronas Lubricants och genuina reservdelar från Mopar®, som finns tillgängliga i hela det officiella Jeep-nätet. Tillverkaren garanterar att de är säkra för din bil, att de håller en hög kvalitet, varar länge och är miljövänliga.

TUTELA PROFESSIONAL SPOLARVÄTSKA

TUTELA: PERFEKT SIKT FÖR EN ÖKAD SÄKERHET

Sikten är en av de viktigaste faktorerna som påverkar körsäkerheten. Petronas Tutela Professional spolarvätskor har skapats i samarbete med biltillverkare som kan de moderna materialens specifika krav in i minsta detalj och som vill erbjuda optimal körkomfort för sina kunder. Petronas Tutela Professional produkter uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna.
Petronas Lubricants rekommenderar SC35 för en utmärkt sikt och maximal säkerhet när du sitter bakom ratten på din Jeep.

tutela_image

Produktens huvudegenskaper:

 • Innovativ spolarvätska baserat på ytaktiva anjoniska koncentrat.
 • Rengör, avfettar och avlägsnar effektivt insekter och myggor, samt fettrester och smog på ett effektivt sätt utan att efterlämna fläckar.
 • Sänker fryspunkten för spolarvätskan under vintern och garanterar skydd mot frost.
 • Särskilt formulerad för en snabb och effektiv rengöring av vindrutor, rutor och ljus.

Kompatibla med alla material den kommer i kontakt med, inklusive lack, gummi, plast och kromlister i allmänhet.

DÅLIGT VÄDER ÄR INGA DÅLIGA NYHETER OM DU SER VART DU ÅKER

TUTELA PROFESSIONAL BROMSVÄTSKA

Att använda rätt bromsvätska för att skydda bromssystemets komponenter är avgörande för att bromsarna ska fungerar korrekt.
För att garantera maximal fordonssäkerhet och bibehålla en effektiv bromsning, är det viktigt att inte underskatta några av de viktiga egenskaperna för vätskan, som måste förblir konstanta under en lång tid.

AV DETTA SKÄL, KRÄVER FIAT GROUPS UNDERHÅLLSSCHEMA ATT BROMSVÄTSKAN BYTS UT REGELBUNDET, MINST EN GÅNG VARTANNAT ÅR.

tutela_brakes_image

Bromsvätskan har många egenskaper och alla är avgörande för föraren och fordonssäkerheten:

 • Kokningsbeständig för att förhindra att ångbubblor bildas i systemet ("ånglås")
 • Viskositetsindex, som måste lämpa sig för att garantera korrekt systemfunktion även vid de lägsta temperaturerna (−40°)
 • Hygroskopicitet: bromsvätskan måste ha förmågan att absorbera fukt som tränger in och kondenseras i bromskretsen.

​Dessutom, måste bromsvätskan måste ha en tillräcklig smörjande effekt för att garantera att de mekaniska komponenterna fungerar smidigt, utan att orsaka slitage eller korrosion på metalldelarna, vilket leder till rostbildning i systemet.

PETRONAS TUTELA bromsvätskor har framtagits och skapats enligt de strängaste säkerhetsstandarderna och har funktioner som överskrider gränsvärdena som anges i internationella standarder.