mobile-workshop

Mobil verkstad
Om det inte går att fortsätta resan med fordonet på grund av ett eller andra problem som täcks av tjänsten, ska du kontakta Jeep Assistans, som ger i uppdrag åt en person att ingripa (om möjligt) på den plats där fordonet har stannat och reparera det.

towing

Bogsering
Om fordonet är skadat på grund av fel,olycka eller övriga problem man ger assistans för,så att det inte kan köras,kommer du utan extra kostnad att få en bärgningsbil utskickad för bärgning av fordonet till ett återförsäljningsställe för Jeep eller till närmaste serviceverkstad i Jeeps servicenät.

Courtesy car

Lånebil
Om fordonet blir stillastående efter ett motorstopp eller en olycka, kommer Jeep-återförsäljaren att tillhandahålla en lånebil kostnadsfritt till kunden under maximalt 4 arbetsdagar (helgdagar som inträffar under perioden räknas inte)

Travel expenses
Resekostnader
Efter ett fel eller en olycka, kan du och eventuella passagerare efter auktorisering från Jeep Assistans,ta en taxi för ett belopp på max.120 euro för olyckan,oavsett hur många personer det gäller.
Return home or onward journey

Hemresa eller fortsatt resa för passagerarna
Om fordonet blir stillastående i över 50 km från platsen där du bor, får du resa hem med flyg(om avståndet är över 400km) eller tåg.

Hotel expenses

Hotellkostnader
Om et fordon bliver stillastående över 50 km från platsen där du bor, får du ta in på ett hotell.

Repaired vehicle pick-up

Hämtning av det reparerade fordonet
Om fordonet blir stillastående över 50 km från platsen där du bor, får du en enkel tågbiljett eller , om avståndet är över 400km,flygbiljett för att återhämta fordonet.

Repatriation of the unrepaired vehicle

Hemsändning av oreparerat fordon*
Om fordonet blir stillastående i över fem dagar ska Jeeps assistanstjänst stå för hemkörningen av fordonet hem till din hemadress (eller till serviceverkstaden i den stad där du bor).

Service information

Informationstjänst
Enligt återförsäljarens öppettider och arbetsskift.

Pick-up&Go

​Pick-up & go (en exklusiv tjänst för Jeep® Grand Cherokee)
Om fordonet blir stillastående, får du det bogserat till närmaste auktoriserade reparationsverkstad och, där det är möjligt, en lånebil på plats.

(*) Konsultera bilens garantihäfte för mer information om tjänstens leveransmetoder, villkor, begränsningar och undantag.