oils-advices

Motorno ulje

 • Proverite nivo ulja nakon što je motor isključen oko 5 minuta, a dok je još topao. Vodite računa da ne dodirujete ventilator i vruće delove u prostoru motora.
 • Ne skidajte poklopac ulivnog otvora dok je motor još vruć.
 • Uvek dopunjavajte motorno ulje koje ima iste specifikacije kao ulje koje je već u motoru.
 • Ulje i uljni filter menjajte u ovlašćenom servisnom centru. Tamo će ih propisno odložiti kako bi se izbegao negativan uticaj na životnu sredinu.

AKUMULATOR

 • Voženje Vašeg automobila sa nedovoljno elektrolita može da izazove nepopravljivu štetu na akumulatoru.
 • Elektroliti iz akumulatora su otrovni i korozivni. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima.
 • Ako će Vaše vozilo biti duže vreme parkirano u ekstremno hladnim uslovima, skinite akumulator i odložite ga na toplom mestu.
 • Ne pokušavajte da punite akumulator ukoliko je tečnost u njemu zamrznuta. Pre upotrebe akumulatora koji je zamrznut, proverite da unutrašnje komponente nisu polomljene i da nema pukotina na kućištu koje bi mogle da izazovu curenje elektrolita.
 • Akumulator bi trebalo da zameni ovlašćeni servisni centar. Tamo će stari akumulator propisno odložiti kako bi se izbegao negativan uticaj na životnu sredinu.
 • Da biste obezbedili produženi vek trajanja akumulatora, prilikom parkiranja Vašeg vozila uvek proverite da li su vrata i prtljažnik pravilno zatvoreni i da li su krovna svetla isključena. Kada je motor ugašen, izbegavajte dugotrajno korišćenje uređaja kao što su radio ili svetla upozorenja.
batteries_image
wiperblade_image

Metlice brisača vetrobrana i zadnjeg stakla

 • Redovno čistite gumene metlice brisača i menjajte ih najmanje jednom godišnje.
 • Da biste izbegli oštećenja, pre pokretanja brisača na veoma niskim temperaturama proverite da gumene metlice nisu zamrznute i zalepljene za staklo. Pre upotrebe brisača, uklonite sneg sa vetrobrana i zadnjeg stakla.
  Ne koristite brisače na suvom staklu.
 • Proverite u rezervoaru nivo tečnosti za pranje stakala i uverite se da mlaznice nisu blokirane.

Točkovi i gume

 • Svake druge nedelje i pre svakog dužeg putovanja proverite pritisak u svim gumama, uključujući i rezervnu. Proveravajte pritisak u gumama nakon što napravite odmor od vožnje i ostavite ih da se ohlade.
 • Dobro prijanjanje na putu zavisi od ispravnog pritiska u gumama. Usled naduvavanja može doći do pregrevanja uz rizik ozbiljnog oštećenja guma.

Karoserija

 • Odmah retuširajte abrazije i ogrebotine kako biste sprečili pojavu rđe.
 • Češće perite svoje vozilo ako ga vozite u područjima sa visokim nivoom atmosferskog zagađenja ili ako često vozite na putevima koji se tretiraju solju kako bi se sprečila pojava leda.
 • Uverite se da se lokve vode ne skupljaju ispod prostirki i otirača. Prašinu sa tkanina uklanjajte mekom, vlažnom četkom ili usisivačem. Čistite sedišta tako što ćete ih istrljati sunđerom nakvašenim rastvorom neutralnog deterdženta i vode.
bodycar_image