Eko-kompatibilni

Remontovanje vraća funkcije korišćenoj komponenti, štedeći sirovine i energiju, i ograničavajući stvaranje ugljen-dioksida i otpada.
Koristi za životnu sredinu su takođe veće jer se remontuju sve komponente koje imaju višekratnu upotrebu.

Uštede

Remontovanje komponenata predviđenih za otpad predstavlja manje zahtevan proizvodni proces u poređenju sa troškovima proizvodnje nove komponente, a koji zauzvrat donosi atraktivnije prodajne cene.
Mopar® Remontovani delovi omogućavaju Vam da uštedite do 50% u odnosu na odgovarajuće nove delove.

Originalni kvalitet

Mopar® Remontovani delovi proizvode se visokostrukturisanim procesom:

  • Sve komponente se uklanjaju iz svojih kućišta na vozilu;
  • Sve skinute komponente se čiste, a njihova funkcionalnost se proverava;
  • Specifična obrada komponenata ili zamena novim komponentama;
  • Ponovno sastavljanje kompletnog sklopa;
  • Završno ispitivanje proizvoda kojem prethodi fazno testiranje tamo gde je to potrebno.

Tokom procesa Remontovanja u FCA Grupi, sve komponente koje su podložne habanju u potpunosti se zamenjuju novim komponentama, kako bi se osigurao njihov učinak i postojanost.
Mopar® Remontovani delovi dobijaju se isključivo od komponenti koje izgrađuju Ovlašćeni servisni centri.

Kompletan asortiman

Asortiman Mopar® Remontovanih delova proteže se od motora do manuelnih menjača, od turbo kompresora do manjih pojedinačnih komponenti kao što su brizgaljke i merači protoka vazduha.

Mreža Jeep® ovlašćenih servisa nudi kompletan asortiman Remontovanih delova i stavlja na raspolaganje elektronski katalog koji omogućuje stručnim licima zaposlenim u Mreži da pronađu komponente koje su dostupne za svaki model i da odmah uporede cene sa cenama novih odgovarajućih komponenata.