Koje marke automobila i modeli mogu aktivirati i koristiti usluge Mopar® Vehicle Protection?

​Planovi pomoći i servisiranja su dostupni vlasnicima vozila Fiat Chrysler Automobiles.
Servisni planovi su dostupni za Jeep® vozila koja još uvek nisu došla do prvog roka za planirano servisiranje.

Koje je ograničenje u smislu vremena I pređenih kilometara za servisne planove Mopar® Vehicle Protection?

Mopar® Vehicle Protection nudi širok spektar vremenskih i kilometražnih ograničenja.
Na primer: dostupno je 6 opcija pokrića elektromehaničkih kvarova:


+ 1 godina i do 45,000 km, 90,000 km ili do 120.000 km
+ 2 godine i do 60,000 km, do 120,000 km ili do 160.000 km
+ 3 godine i do 45,000 km, do 150,000 km ili do 200.000 km


Paketi redovnog servisiranja u potpunosti zavise od ograničenja učestalosti i kilometraže predviđenih u planu redovnog servisiranja u Uputstvu za upotrebu vozila.
Obratite se svom ovlašćenom dileru ili servisu Fiat Chrysler Automobiles za više detalja o prednostima, pokriću, uslovima.

Šta podrazumeva usluga pomoći na putu?

Pomoć na putu FreeToGo je predviđena kao dodatna vrednost uz većinu proizvoda Mopar® Vehicle Protection.

Ona obuhvata usluge pomoći za vozilo uključujući: šlep vozilo, pokriće u slučaju kvara, pomoć u slučaju kvara, zamenski automobil, pomoć u slučaju probušene gume, nepravilnog dosipanja goriva, praznog akumulatora, izgubljenih ili polomljenih ključeva vozila i razbijenih prozora bilo gde u Evropi.

Za više detalja pozovite jedan od naših navedenih besplatnih telefonskih brojeva.

Šta predstavlja Mopar® Vehicle Protection?

Fiat Chrysler Automobiles S.p.A. i Mopar® podržavaju najbolju negu i pomoć za Vaše vozilo i obezbeđuju da se servisiranje vrši u skladu sa uslovima koji su opisani u servisnom planu i garanciji uz:


  • pomoć kvalifikovanih stručnih tehničara koji su obučeni direktno od strane Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.
  • upotrebu originalnih rezervnih delova
  • rasprostranjenu mrežu ovlašćenih radionica Fiat Chrysler Automobiles S.p.A. u celoj Evropi.​