1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 

A

ABS

ABS sistem je integrisan u sistemu za kočenje i sprečava blokiranje jednog ili više točkova prilikom kočenja i stoga zanošenje usled naglog ili jakog kočenja.

A

AQUAPLANING

Aquaplaning se dešava kada pneumatici „plutaju“ na vodi na mokrom putu. U tom slučaju pneumatici više ne prijanjaju na podlogu jer ih sloj vode podiže sa površine asfalta. Shodno tome se smanjuje upravljivost i efikasnost kocionog sistema.

P

PRILAGODLJIVO KSENONSKO OSVETLJENJE

Dati sistem kontroliše poziciju prednjih svetala. Prilagođava vertikalni ugao farova prema površini puta i opterećenju. Prilagođavanjem vertikalnog ugla farova sistem sprečava zaslepljivanje vozača koji dolaze u susret i obezbeđuje optimalno osvetljenje puta čak i u uslovima potpunog opterećenja vozila.

A

AFS

(Sistem prilagodljivog prednjeg osvetljenja)

Dati sistem kontroliše poziciju prednjih svetala. Dopunjujući sistem "PRILAGODLJIVOG KSENONSKOG OSVETLJENJA", AFS automatski usmerava oborena svetla u krivinama kako bi se osvetlio put kojim se automobil kreće i eliminisala mračna područja.

A

ASR

(Sistem protiv proklizavanja)

Dati sistem je integrisan u sistem ESC. Sprečava proklizavanje pneumatika na jednom ili oba pogonska točka. Bez obzira na brzinu , koristi kočioni sistem i kontrolni sistem motora u cilju optimizacije vuče, eliminiše proklizavanje pneumatika i uspostavlja prijanjanje. Sistem koristi signale senzora ABS radi praćenja brzine rotacije točkova, proračunava stepen proklizavanja i uspostavlja totalno pijanjanje. Sistem koristi dva metoda za kontrolu proklizavanja:
1) ako oba pogonska točka proklizaju usled prekomerne snage koja se primenjuje (kao što je slučaj kod proklizavanja po vodi ili naglog ubrzavanja na šljunku, snegu ili ledu), sistem smanjuje izlazni obrtni momenat motora.
2) ako, pak, proklizava samo jedan točak (npr. točak na unutrašnjoj strani krivine tokom ubrzavanja ili dinamičkih varijacija opterećenja), sistem koči dati točak automatski tako da vozač ne mora da koristi nožnu kočnicu. Dobijeni efekat je sličan efektu samoblokirajućeg diferencijala. ASR se automatski uključuje pri svakom startovanju motora , ali se može jednostavno isključiti pomoću prekidača na komandnoj tabli.

C

CRUISE CONTROL

Ovaj elektronski sistem za pomoć pri vožnji funkcioniše samo pri brzini većoj od 30 km/h. On Vam omogućava da vozite unapred određenom brzinom na dugim, ravnim i suvim putevima, uz retko prebacivanje brzina (npr. na autoputevima) , bez potrebe da držite nogu na papučici gasa.
Ne preporučuje se korišćenje ove pomoći na prometnim vangradskim putevima. Nemojte ga koristiti ni po gradu.

S

SAVETNIK U VOŽNJI

Ovaj sistem koristi video kameru na vetrobranskom staklu u svrhu praćenja linija između saobraćajnih traka i vozaču daje zvučno i vizuelno ili haptičko upozorenje ako vozilo počne da se zanosi preko trake. Dati sistem povećava bezbednost u slučaju skretanja pažnje vozača. Može se uključiti i isključiti preko dugmeta na instrument tabli ili pomeranjem ručice na stubu volana.
Sistem funkcioniše samo pod bezbednim uslovima pri srednjim ili visokim brzinama i to samo u slučaju manevara koji se smatraju nevoljnim (npr. promena saobraćajne trake bez pokazivača pravca ili nagli pokreti volana).
U sistemima koji su u stanju da daju haptički odgovor (tj. primenom obrtnog momenta na volan u suprotnom smeru od promene trake), osetljivost i intenzitet obrtnog momenta se mogu podesiti pomoću menija, a sistem se isključuje automatski ako detektuje da vozač ne kontroliše volan.

D

DST

Dati sistem je integrisan u sisteme ESC i EPS. On podešava funkcionisanje električnog sistema servo upravljanja kako bi se povećala bezbednost u vožnji. Pod kritičnim uslovima (podupravljanje, predupravljanje ili razlika u prijanjanju prilikom kočenja) sistem primenjuje dodatni obrtni moment na volan kako bi vozač mogao da pravilno upravlja.

E

EBD

(ELEKTRONSKA RASPODELA SILE KOČENJA)

Dati sistem je integrisan u sistem ESC. Njegova svrha je efikasno distribuiranje sile kočenja. Pri vanrednim uslovima kočenja, zadnji točkovi imaju tendenciju da se blokiraju usled prenošenja opterećenja na prednji deo vozila. EBD smanjuje silu kočenja koja se primenjuje na zadnje točkove kako bi se sprečilo njihovo blokiranje.

E

ERM

(Elektronski sistem protiv prevrtanja)

Dati sistem je integrisan u sistem ESC. On koristi signale senzora oko vozila za procenu tendencije točkova da se uzdignu sa zemlje (npr. tokom iznenadnog skretanja radi izbegavanja prepreke) i aktivira kočnice i smanjuje snagu motora zadržavajući točkove u čvrstom kontaktu sa podlogom.

E

ESC

(Elektronska kontrola stabilnosti)

Elektronska kontrola stabilnosti poboljšava prijanjanje na podlogu i upravljanje vozilom ispravljajući tendenciju podupravljanja ili predupravljanja. Sistem poredi putanju koju vozilo treba da sledi prema položaju volana sa putanjom kojom se vozilo zapravo kreće i ispravlja razliku tako što smanjuje obrtni momenat i/ili primenom diferencijalnog kočenja na točkove. Sistem se suprotstavlja bilo kakvom gubitku stabilnosti i vraća vozilo na njegovu ispravnu putanju.

S

SVETLA ZA MAGLU PRILIKOM SKRETANJA

Ova svetla su integrisana u samim svetlima za maglu. Uključuju se kada su ukjučena oborena svetla, vozilo se kreće brzinom ispod 40 km/h, a volan je okrenut pod značajnim uglom ili su uključeni pokazivači pravca. Data svetla poboljšavaju noćnu vidljivost proširivanjem osvetljenog područja puta u pravcu kretanja vozila.

F

Filter putničkog prostora

Dati filter prečišćava vazduh koji ulazi u putničku kabinu preko cevi sistema za grejanje i klimatizaciju. On pruža aktivnu zaštitu protiv polena, spora, bakterija, sitnih čestica i drugih zagađivača.

K

Kombinovani filter putničkog prostora sa aktivnim ugljem

Pored mehaničke filtracije čestica (polena, finog praha i drugih čvrstih zagađivača), ovi kombinovani filteri takođe smanjuju toksične gasove i neprijatne mirise pomoću sloja aktivnog uglja.  Samim tim pružaju fizičku i hemijsku filtraciju i poboljšavaju udobnost vožnje.

F

FILTER ČESTICA DIZEL GORIVA (DPF)

Filter čestica dizel goriva je instaliran u izduvnom sistemu vozila sa dizel motorima. Filter je smešten u jedinici koja hvata i zadržava čestice koje se proizvode sagorevanjem dizel goriva.

F

FILTER ZA VAZDUH

Filter za vazduh hvata čvrste čestice u vazduhu koje ulaze kroz usisni sistem motora i sprečava prekomerno trošenje motora. Prečišćivač vazduha i kućište prečišćivača takođe igraju važnu ulogu u smanjenju buke koju proizvodi sistem usisavanja vazduha motora.

F

FIX&GO

Ovo je komplet za popravku pneumatika. Popravlja pneumatike i gubitak pritiska i omogućava Vam da se odvezete do servisne stanice za montažu pneumatika. Zaptivna tečnost u kompletu je kompatibilna sa svim vrstama pneumatika. U svom Uputstvu za upotrebu i prospektu u samom setu ćete naći uputstva za pravilnu upotrebu seta Fix & Go.

H

HBA

(Hidraulična pomoć pri kočenju)

Dati sistem je integrisan u sistem ESC. Otkriva naglo kočenje na osnovu brzine kojom se pritiska papučica kočnice. Pod vanrednim uslovima kočenja, sistem momentalno primenjuje maksimalnu silu kočenja, čak i pre nego što vozač pritisne papučicu skroz nadole.

H

HHC - HILL HOLDER CONTROL

​(Kontrola kretanja uzbrdo ili HSA - pomoć pri pokretanju uzbrdo

Dati sistem je integrisan u sistem ESC. Olakšava pokretanje na uzbrdici držeći vozilo u stanju mirovanja 1 ili 2 sekunde koliko je potrebno da pomerite nogu sa kočnice na gas. Kada zaustavite vozilo, pritisnete nadole papučice kvačila i kočnice istovremeno. Kada se vozilo zaustavi, slobodno možete skinuti nogu sa kočnice jer sistem primenjuje kočnice još kratak unapred određen period (tipično 1-2 sekunde). Na kraju ovog odlaganja kočnice su otpuštene, a vozilo će krenuti nazad ako ne stavite nogu na kočnicu ili gas. Da bi se vozilo pokrenulo na nizbrdici jednostavno ubacite u 1. stepen prenosa i počnite da dajete gas dok polako oslobađate kvačilo. HHC oslobađa kočnice čim motor razvije dovoljan obrtni momenat da se vozilo pokrene.

I

ISOFIX

(Podešavanje sistema za vezivanje dece)

Vaše vozilo je opremljeno sistemom ISOFIX za pričvršćivanje sigurnosnih sistemza vezivanje dece. Isofix je novi evropski standard koji postavljanje sigurnosnih sistema za vezivanje dece čini brzim, lakim i bezbednim.

L

LDW

(Upozorenje o skretanju sa trake)

Ovaj sistem koristi video kameru na vetrobranskom staklu u svrhu praćenja linija između saobraćajnih traka i vozaču daje zvučno i vizuelno ili haptičko upozorenje ako vozilo počne da se zanosi preko trake. Dati sistem povećava bezbednost u slučaju skretanja pažnje vozača. Može se uključiti i isklljučiti preko dugmeta na instrument tabli ili pomeranjem ručice na stubu volana.
Sistem funkcioniše samo pod bezbednim uslovima pri srednjim ili visokim brzinama i to samo u slučaju manevara koji se smatraju nevoljnim (npr. promena saobraćajne trake bez pokazivača pravca ili nagli pokreti volana).
U sistemima koji su u stanju da daju haptički odgovor (tj. primenom obrtnog momenta na volan u suprotnom smeru od promene trake), osetljivost i intenzitet obrtnog momenta se mogu podesiti pomoću menija, a sistem se isključuje automatski ako detektuje da Vozač ne kontroliše volan.

S

SISTEM LED SVETALA

Sistemi LED osvetljenja koriste LED sijalice za oborena i duga svetla prednjih farova.
Glavna prednost belih LED prednjih svetala leži u boji ili "temperaturi boje" emitovane svetlosti koja je gotovo identična boji dnevne svetlosti. LED osvetljenje omogućava ljudskom oku da vidi put i strane puta u prirodnim bojama dajući daleko bolji kontrast.
Povrh toga prosečan životni vek jedinice LED osvetljenja je identičan životnom veku vozila. LED svetla su zato pouzdanija i ne zahtevaju zamenu sijalice.

P

POMOĆ PRI MEHANIČKOM KOČENJU

(Pomoć u slučaju naglog kočenja)

Ovaj sistem prepoznaje naglo kočenje (na osnovu brzine primene papučice kočnice) i ubrzava reakciju sistema kočenja. Ne može se isključiti.

S

SENZOR ZA SUMRAK

Ovaj senzor automatski prebacuje na oborena svetla pri lošem svetlu. Sistem se može uključiti i isključiti preko ručice na stubu volana, a nivo osetljivosti samog senzora se može se podesiti pomoću menija.

S

SENZOR ZA PARKIRANJE

Senzori za parkiranje se nalaze u zadnjem braniku i obaveštavaju vozača, putem isprekidanog zvučnog signala, o postojanju prepreka iza vozila.

S

SENZOR ZA KIŠU

Dati senzor automatski aktivira brisače vetrobranskog stakla kada počne da pada kiša. Dati sistem takođe kontroliše brzinu brisanja u skladu sa intenzitetom kiše. Može se uključiti i isključiti pomeranjem ručice na stubu volana. Nivo osetljivosti senzora se takođe može podesiti preko menija ili ručice na stubu volana.

D

DRL (DNEVNA SVETLA)

Data svetla se automatski uključuju kada se motor upali. Poboljšavaju bezbednost vožnje putem povećanja pasivne vidljivosti, odnosno tako što čine Vaše vozilo vidljivijim za vozače koji dolaze u susret. Posebno su efikasna ako je sunce nisko na horizontu ili se svetlost prelama na prozorima duž uskih gradskih ulica.
Dnevna svetla su u skladu sa specifičnim evropskim zakonima uvedenim 2012. godine.

S

SMART BEAM

Dati sistem koristi video kameru na vetrobranskom staklu kako bi prepoznao svetla drugih vozila i gradskih područja i odabrao oborena ili duga svetla u skladu sa uslovima i udaljenošću.
Dati sistem radi samo pri srednjim i visokim brzinama. Garantuje maksimalnu vidljivost noću bez zaslepljivanja vozača vozila koja dolaze u susret. Može se uključiti i isključiti preko menija.

T

T+

(Traction Plus)

Dati sistem poboljšava vučnu snagu prilikom pokretanja u slučaju slabog prijanjanja i u uslovima vožnje van puteva.

T

TPMS

(Sistem za kontrolu pritiska u gumama)

TPMS se sastoji od četiri ventila i četiri sezora (na svakom točku po jedan) i kontrolne jedinice koja je povezana sa njima. Dati sistem kontroliše pritisak u gumama i detektuje uzrok niskog pritiska (rupa ili nedovoljna napumpanost). Dati sistem pomaže produžetku životnog veka gume budući da se pravilnim pritiskom značajno smanjuje habanje. Takođe pomaže u cilju smanjenja troškova goriva budući da malo smanjenje pritiska guma može dovesti do povećanja potrošnje.

T

TSR

(Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova)

Dati sistem koristi video kameru na vetrobranskom staklu u cilju prepoznavanja i obaveštavanja vozača o saobraćajnim znacima kao što su ograničenja brzine ili znakovi zabrane preticanja.

V

VAZDUŠNI JASTUK U PROZORU

Vazdušni jastuci u prozorima se sastoje od vazdušnih jastuka u obliku "zavesa" koji se nalaze u oblozi sa strane krova i koji su prekriveni detaljima završne obrade. Vazdušni jastuci u prozorima štite glave putnika na prednjim i zadnjim sedištima u slučaju bočnog udara.

T

TTC

(Kontrola prenosa obrtnog momenta)

Dati sistem je integrisan u sistem ESC. Smanjuje tendenciju vozila ka podupravljanju prilikom ubrzavanja na krivinama primenom kočionog obrtnog momenta na prednji točak na unutrašnjoj strani krivine povećavajući stoga obrtni momenat primenjen na spoljni točak. Sistem elektronski simulira efekat mehaničkog samoblokirajućeg diferencijala i nudi prednosti u smislu upravljanja i performansi.